app icon

De tien tafels app

Tien appels in een zak. Hoeveel appels hebben we dan?

Naar apple app store.

Weet je de eerste tien tafels al uit je hoofd?

“De tien tafels”-app bevat in totaal negentig oefeningen, waarmee je de tafels 1 t/m 10 goed kan leren.
De oefeningen zijn gegroepeerd in tien boekjes, waarbij iedere boekje acht oefeningen bevat. Elk boekje behandelt één specifieke tafel en sluit af met een tafeltest. De oefeningen zijn gerangschikt van eenvoudig tot moeilijk. Deze systematiek komt in elk boekje op dezelfde manier terug, zodat je hieraan kan wennen en de oefeningen zelfstandig kan maken. Door de opzet van de app in de vorm van boekjes, kan je altijd zelf kiezen in welke volgorde je de tafels wilt aanleren.
Naast deze app hebben we ook de app “Vermenigvuldigen tot 500”, deze gaat verder dan deze app en is meer geschikt voor kinderen die al een keer de tafels hebben aangeleerd en deze opnieuw willen herhalen en ook hogere tafels willen leren.

Stappenplan om maaltafel te leren.

Een app met 10 boekjes

Deze app bevat 10 digitale oefenboekjes. Elk boekje behandelt één tafel en bevat 8 oefeningen en een toets.

Leren vermenigvuldigen met appels in mandjes.

Leer eerst de tafel met appels in een mandje

Eerst leer je de tafel te begrijpen, door appels in een mandje te tellen. Op deze manier leer je het begrip ‘vermenigvuldigen’.

Eerst leer je maaltafels op volgorde.

De tafel leren in volgorde

Hier leer je de tafel in volgorde te benoemen. Alle sommen staan in volgorde van laag naar hoog. Op deze manier leer je de tien vermenigvuldigingssommen van de tafel uit je hoofd.

Hier leer je maaltafels individueel.

Leer de keersommen afzonderlijk

Als je de sommen in volgorde hebt geleerd leer je de sommen in willekeurige volgorde. Je maakt dan steeds een keuze uit verschillende antwoorden.

Luister naar de som en los het op.

Luisteren naar de som

In deze oefening luister je eerst naar de som en tik je het antwoord vervolgens in. Door eerst te luisteren leer je nog beter de sommen uit je hoofd.

Maak de maalsommen kompleet

Maak de som af

In deze oefening moet je soms de som afmaken om de juiste uitkomst kloppend te maken.

Wil je meer weten hoe je de tafels kan leren met de app?

Deze promotievideo toont een overzicht van de oefeningen en geeft een goed beeld hoe je kan oefenen met de tafels op je tablet.

Bekijk de promotiefilm.

Klaar om te beginnen?

Kies jouw App store!