privacybeleid

Ons Privacybeleid

Welke wetgeving is van kracht?

Wij (makers van de MagiWise apps) verzamelen gegevens omtrent het gebruik van onze apps. Volgend de privacy wetgeving in verschillende landen en gebieden is deze informatie onderhevig aan strikte regels. Onze privacybeleid heeft als doel om deze regels te volgen en willen we met ons privacybeleid zoals beschreven hieronder duidelijkheid geven over wat we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. Omdat we gevestigd zijn in Nederland, is de Nederlandse wetgeving van kracht op onze service inclusief het daaraan gebonden privacybeleid. Bij het gebruikmaken van onze service en apps ga je akkoord dat de Nederlandse wetgeving leidend zal zijn in geval van wettelijk dispuut.

Wat verzamelen we niet?

Wanneer je gebruik maakt van onze apps en onze website, ben je niet verplicht om je te registeren en vragen we geen informatie op tijdens het gebruik van onze apps die terug te leiden zijn naar een individu (vaak beschreven als “persoonsgebonden informatie”). We verzamelen en bewaren dan geen persoonsgebonden informatie zoals email adressen of namen of exacte gedetailleerd locatiegegevens. (De locatiegegevens die we verzamelen gaan niet verder dan de stad die afgeleid kan worden uit het IP adres.)

In sommige apps bieden we de mogelijkheid aan om de functionaliteit uit te breiden door middel van zogenaamde (tijdelijke) abonnementen (“in app” aankopen). We bieden hierbij een niet verplichte mogelijkheid om deze abonnementen te registreren op onze server met hieraan gekoppeld een geldig emailadres. Hiermee heeft u de mogelijkheid om het abonnement op een andere apparaat te installeren of bij herinstallatie het abonnement opnieuw te activeren. We bewaren dit mailadres tot 1 jaar na het verstrijken van het laatste aangekochte abonnement en dit mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor de bovenstaande beschreven functionaliteit.

Indien je het idee hebt dat we wel persoonsgebonden informatie verzamelen met in het bijzonder die van kinderen onder de 13 jaar, dan verzoeken we je om direct contact met ons op te nemen zodat we de nodige actie kunnen ondernemen, het is immers niet onze intentie om deze informatie te verzamelen en te gebruiken.

Wat verzamelen we wel?

Zoals vele apps verzamelen we tijdens het gebruik van de apps en de website wel niet-persoonsgebonden informatie via een uniek tijdelijk gedefinieerde session code en/of cookies (kleine bestanden geïnstalleerd door de internet browser) om anoniem leersessies en bezoeken te kunnen onderscheiden van andere. Op deze manier kunnen we de apps verder verbeteren en je een betere service in de toekomst leveren.

Standaard verzamelen we van ieder geïnstalleerde app de volgende informatie tijdens het gebruik van de app:

  • Unieke sessie id (een niet persoonsgebonden unieke code om de leersessies te kunnen onderscheiden van elkaar);
  • Een gedeelte van het IP adres (dit is het internet adres die het apparaat gebruikt om contact te zoeken met onze website);
  • Type device (ipad of iphone/ipod/imac/AppleTV/Android/Windows);
  • Productcode van de app (technische naam van de gebruikte app);
  • Versie code van de gebruikte app;
  • Taalkeuze die gebruikt wordt in de app;
  • Behaalde score bij het maken van een voltooide oefening;

Al deze informatie samen geeft ons inzicht of de oefeningen voldoen aan de verwachtingen van de kinderen en dat de getoonde oefeningen en uitleg begrijpbaar zijn voor de kinderen zonder dat we direct in contact komen met de kinderen. Door het anoniem verzamelen van behaalde resultaten in combinatie van de andere genoemde informatie, kunnen we de oefeningen en de uitleg in de apps verder optimaliseren en verbeteren in elke specifieke taal.

We maken geen verbanden tussen deze informatie met andere bronnen (zoals het verstrekte email adres voor registratie van abonnementen) waardoor deze anonieme data weer herleidbaar kunnen worden naar individuen. We delen niet, verkopen niet, of verstrekken geen actief toegang tot bovengenoemde informatie aan andere personen of bedrijven.

Voor het verzamelen en opslaan van de genoemde informatie maken we gebruik van onze eigen database als onderdeel van de internet service geleverd door onze domain provider in Nederland. Voor zover het voor ons controleerbaar is, scannen we periodiek deze dienstverlening en controleren we of ze past binnen onze privacybeleid zoals hier beschreven.

We laten niet toe dat advertentie bedrijven data verzamelen via onze apps/website t.b.v. ad targetting. Ook laten we geen advertenties toe van derden in onze apps of op onze website.

Met het downloaden en installeren van de apps op je apparaten, ga je akkoord met de hier beschreven privacybeleid. We nemen aan dat kinderen onder de 18 jaar eerst toestemming vragen aan hun ouders of leerkracht voordat ze de app kopen, downloaden, installeren en de app gebruiken.

Toegang tot het internet

Binnen de apps bieden we de functie om naar onze website te gaan. Op deze website presenteren we alle apps en meer gedetailleerd ondersteunend informatie betreffende het gebruik van deze apps. We zorgen ervoor dat de content op deze website geschikt is voor kinderen onder de 13 jaar en zal informatief gericht zijn. We linken niet naar andere sites. Toegang tot het internet is daardoor gelimiteerd tot onze eigen website.

Vragen over ons privacybeleid.

Indien je nog vragen hebt over ons privacybeleid zoals hier beschreven, neem dan contact op met ons via info@magiwise.com.
Dit privacybeleid is laatst aangepast op 16 oktober 2020. Indien we deze in de toekomst gaan aanpassen zal op deze plek een nieuwe update verschijnen.