App icon van onze educatieve app "Tellen tot 1000"

Tellen tot 1000app

Bouw een getallenkennis tot 1000 op met deze app.

Download de app tellen tot 1000 in de app store
Download de app tellen tot 1000 in Google Play

Hoe ontwikkel je een getallenkennis tot 1000 met drie-cijferige getallen?

 

Allereerst leer je de getallen tot 1000 te herkennen en leer je deze goed op te schrijven. Vandaar is een oefening als een getal-dictee een goede methode om dit goed onder de knie te krijgen. Een volgende stap is de getallen in de juiste volgorde plaatsen. Deze app heeft daarom ook oefeningen, waarbij je de nummers van laag naar hoog dient te plaatsen. Ook bevat de app leerzame oefeningen, waarin je het juiste getal in een reeks moet plaatsen. Zodra je deze oefeningen goed beheerst, is een laatste stap om getallen in een reeks te schatten eenvoudig te maken.

Schatten van getallen is een leerzame oefening. Je bouwt een gevoel op voor welk getal hier zou kunnen staan door naar de buurgetallen te kijken op de getallenlijn. Je rekent nog niet echt, maar je kan de getallen met drie cijfers wel plaatsen op een getallenlijn. Na flink te hebben geoefend wordt je getallenkennis tot 1000 een stuk beter.

 

Waarom is een goed getalgevoel belangrijk?

Het doel is een gevoel voor grote getallen te ontwikkelen. Vanaf leergang 2 op de lagere school krijgt je hiermee te maken. Hoe verhouden de getallen zich met elkaar? Kun je de getallen met drie cijfers goed opschrijven? Deze leerdoelen zijn belangrijk, voordat je echt gaat hoofdrekenen tot 1000.

Vaak wordt op het basisonderwijs veel nadruk gelegd in het leren tellen tot 20 tijdens de kleuterfase, maar wordt te weinig tijd gespendeerd in het leeronderdeel “tellen tot 1000” tijdens de beginfase van rekenen met grote getallen. Zowel thuis als op school neigt men te snel over te gaan met optellen en aftrekken van grote getallen. Met als gevolg dat veel kinderen te weinig getalgevoel opbouwen, voordat het echte rekenwerk begint. Hierdoor lopen ze achter en is het later op de middelbare school moeilijk om dit in te halen. Dit wordt vaak pas zichtbaar, zodra men gaat leren vermenigvuldigen en delen of zelfs pas tijdens de eerste wiskunde lessen op de middelbare school.

 

De app als hulpmiddel voor dyscalculie

De oefeningen zijn ook goed voor kinderen die te maken hebben met symptomen van dyscalculie. Kinderen met dyscalculie kenmerken hebben moeite met de getallen goed te plaatsen. Door dit regelmatig te oefenen verlicht dit de symptomen en zal het met rekenen betere gaan. Omdat je hiermee de hersenen traint om op een andere manier naar de getallen te kijken is de app  een goed hulpmiddel voor dyscalculie voor kinderen maar ook voor volwassenen.

 

Franse cijfers tot 1000 oefenen

Naast het Nederlands ondersteund de app ook het Frans. Je kan dus met deze app ook ook een getalgevoel tot 1000 in het Frans aanleren met deze app. De cijfers worden dan uitgesproken in het Frans in plaats van in het Nederlands en zijn de teksten volledig in het Frans. Je kan in de app eenvoudig de taal veranderen naar het Frans, maar ook naar het Engels, Duits, Italiaans, Spaans, Pools, Noors en het Zweeds.

22 oefeningen om getallenkennis tot 1000 uit te breiden.

Wat is de beste manier om een getalgevoel tot 1000 te leren?

De opzet is zo gemaakt dat je in stapjes leert tellen van 100 tot 1000. Eerst leer je de getallen herkennen. Vervolgens zetten we ze in de juiste volgorde. Daarna tellen we met sprongen van 1, 5, 10, 20, 40 en eindigen met sprongen van 50.

getallendictee met drie-cijferige getallen tot 1000

Hoe schrijf je een getal met drie cijfers op?

Tijdens deze oefeningen luister je eerst naar het getal, daarna type je het getal in en kijk je of het goed is. Je rekent eerst met hele honderdtallen (bijv. 100,200,300). Daarna met tientallen in getallen met drie cijfers (bijv. 110, 120). Tenslotte oefen je alle getallen onder de 1000 (bijv. 110, 111, 112). Zodra je deze oefeningen hebt afgerond, kun je elk getal onder de duizend opschrijven.

Zet honderdtallen op volgorde van laag naar hoog

Hoe zet je honderdtallen van laag naar hoog?

In deze oefeningen zie je iedere keer een aantal blokjes waarvan sommige geen getal hebben. De bedoeling is om de ontbrekende getallen toe te voegen. Op deze manier leer je de volgorde van de getallen. We beginnen met sprongen van één, maar de sprongen worden daarna groter.

Leren optellen tot 1000 met brug

Hoe schat je honderdtallen met de getallenlijn?

Met deze oefeningen kom je al dichtbij het rekenen met grote getallen. Je ziet een getallenlijn met een sprong. Aan jouw de taak om het juiste getal toe te wijzen waarnaar de sprong toe gaat. In plaats van rekenen gebruik je de reeksen die je in de vorige oefeningen hebt aangeleerd.

Wil je meer weten hoe je een getallenkennis tot 1000 kan opbouwen?

Deze promotievideo toont een overzicht van de oefeningen en geeft een goed beeld hoe je kan oefenen met de getallen op je tablet.

Bekijk alle oefeningen in deze video.

Klaar om te beginnen?

Koop de app in jouw App store!